Šiaurinių aukštaičių tarmių raidynas istorinis - ŠATRIS (virtualioji interneto klaviatūra)Pasiremta ypač istoriniu paveldu lotynų/graikų raidynų: Ii/Yy balsių poros trumpo-ilgo balsio,
o šiaurės aukštaičių pusilgiam balsiui priskirtas simbolis su brūkšniu viršuje Īī - pagal lotynišką tradiciją.
Pagal vieningą logiką pakeistas Ūū ilgumas iki pusilgio, o trumpo/ilgo pora tuomet Uu/Ɯɯ.
Kiti balsiai irgi sugrupuoti: Aa/Āā/Ɑɑ, Ee/Ēē/Ɛɛ, Ėė/Ė̄ė̄/Єє, Əə/Ə̄ə̄/Ээ, Ii/Īī/Yy, Oo/Ōō/Ѡω, Uu/Ūū/Ɯɯ.


Galima suvesti šiaurinių aukštaičių tarmių raidžių simboliais tekstą.
Tam spauskite atatinkamus mygtukus, o po to pažymėkite ir nusikopijuokite sau čia surinktą tekstą.
Taip pat galima pasididinti ar susimažinti elementų dydžius, naudojant standartines naršyklės priemones.